Tjänster

Banker, butiker och kontor, med fönster som lockande mål för skadegörelse eller sabotage.

Larmcentral

Hur sofistikerade larmanläggningar man än investerar i så spelar det ingen roll om inte larmen tas emot på rätt sätt och omgående blir åtgärdade så att skadeverkningarna minimeras.

Fastlåsningsanordningar är till för att försvåra tillgrepp av stöldbegärlig utrustning som exempelvis: datorer, monitorer, skrivare, faxar, scanners,avancerade tangentbord, möss, telefoner, mätinstrument, videokameror, video och DVD spelare, TV-apparater, mikrovågsugnar mm.

Det finns olika sätt att lösa kontakten med omvärlden.

På fackspråk använder vi oss gärna av ordet "larmöverföring" för att beskriva den förbindelse och funktion som måste till för att ett larm skall nå fram till en larmcentral. Här följer en kort beskrivning av de vanligaste metoderna för larmöverföring.

Passersystem skall vara lätta att använda och samtidigt ge ett bra skydd mot ovälkomna gäster men utan att hindra och begränsa verksamheten.

I alla typer av verksamhet finns det risk för brand. Det enda som behövs är brännbart material, syre/luft och tillräckligt mycket värme/tändenergi.

Det är svårt att stjäla något man inte ser!

Många företag har idag stora problem med upprepade inbrott. Dyrbar utrustning stjäls och försäkringskostnaderna blir höga.

Ett väl fungerande datanät är viktigare än vad man kan tro.

Tele & Säkerhetstjänst i Skara AB · Box 21 · 532 21 Skara · Telefon: 0511-125 00 · Fax: 0511-125 40 · ts@ts-skara.se
Gå till toppen