Vilka är vi?

Tele & Säkerhetstjänst AB är ett företag som säljer och installerar kvalitetsprodukter inom larm, tele, CCTV och datakommunikation. Hög service är ett av våra starkaste kort. Vi finns snabbt på plats och kvalitet är ett minimikrav i allt det vi gör för våra kunder.

Inbrottslarm  •   Brandlarm  •   Passersystem  •   Kameraövervakning  •   Säkerhet

Inbrottsarm

Det finns en rad faktorer som hotar verksamheten i ett företag eller i en förvaltning och det skall därför finnas en beredskap som förebygger incidenter och begränsar skadorna om det inträffar.

Passersystem

Med ett passersystem har du möjlighet att välja vilka som skall ha tillträde till olika delar av företaget och vid vilka tider. Ni slipper kostsamma låsbyten när nycklar försvinner eller tappas bort.

Kameraövervakning

Kameraövervakning med bildinspelning är det självklara skyddet som accepteras och efterfrågas inom vitt skilda områden. Skydd av liv och egendom är en nödvändighet i vårt förändrade samhälle.

Datanät

Tele & Säkerhetstjänst har lång erfarenhet och kunskap när det gäller installation och projektering av kabelsystem såsom koppar och fiber och levererar produkter från flera av marknadens ledande tillverkare.

Tele & Säkerhetstjänst i Skara AB · Box 21 · 532 21 Skara · Telefon: 0511-125 00 · Fax: 0511-125 40 · ts@ts-skara.se
Gå till toppen