Som ett led i vårt arbete som ett kvalitets- och miljöcertifierat företag skulle vi uppskatta mycket om du ville fylla i vår utvärderingsblankett nedan.

En utvärdering av vad vi gjort och hur du har upplevt oss är en utomordentlig grund att stå på när man vill göra förändringar och förbättringar, så vi uppskattar mycket att du tar dig tiden att fylla i utvärderingen.

Gradera dina åsikter i en skala 1–5, där 5 motsvarar mycket bra och 1 mycket dåligt. Det räcker med att du klickar i den ruta du vill markera.