Tele & Säkerhetstjänst AB ska genom aktivt miljöarbete verka för att minimera miljöbelastningen, arbeta med ständiga miljöförbättringar och följa de miljölagar som berör verksamheten.

Företaget strävar efter bil- och transportlösningar som är skonsamma för miljön. Vid investeringar i fordon bör bästa möjliga miljöklass prioriteras.

Företaget återvinner och sorterar sitt avfall på bästa sätt och hushållar med de resurser vi använder.

Vid val av nya leverantörer tas hänsyn till om företaget är miljöcertifierat. Kontroll sker digitalt via leverantörens hemsida alternativt via tfn/e-post med leverantören för att bedöma och sedan väljas efter deras miljöhänsyn.

Vid inköp av installations- och förbrukningsmaterial tas alltid hänsyn till ett miljövänligt alternativ.

Företaget uppfyller myndigheters lagar och krav för att förebygga föroreningar och beaktar intressenters krav och förväntningar i största möjliga mån.

I vårt dagliga arbete ser vi till att vårt ISO 14001 är under ständig utveckling och förbättring och vi uppmuntrar våra medarbetare att komma med förbättringsförslag och nya idéer som förenklar och effektiviserar vårt arbetssätt.

Skara 2022-02-16
Verkställande direktör