Tele & Säkerhetstjänst AB:s kvalitetspolicy är baserad på en väletablerad tradition av produkter av högsta kvalitet samt en strävan att vara teknologiskt ledande.

Företaget ska, genom allas engagemang och kompetens, ständigt sträva efter att erbjuda produkter och tjänster av god kvalitet utifrån kundens behov och krav.

Alla anställda vid Tele & Säkerhetstjänst AB är – utan undantag – delaktiga i ansvaret för kvalitet. Hög kvalitet uppnås genom information, kommunikation, möjlighet till utbildning, bra verktyg samt stöd från arbetsledare och en god arbetsmiljö.

Arbetet är fokuserat på att leverera rätt tjänst och produkt, i rätt tid, till rätt pris, tryggt och säkert. Vi kvalitetssäkrar våra installationer med väl genomförda provningsprotokoll och ifyllda egenkontroller samt anpassar utbildning och överlämning till slutkund för att stärka förtroendet ännu mer.

Vi ska alltid uppfylla alla lagkrav som berör vår verksamhet.

I vårt dagliga arbete ser vi till att vårt ISO 9001 är under ständig utveckling och förbättring. Vi uppmuntrar våra medarbetare att komma med förbättringsförslag och nya idéer som förenklar och effektiviserar vårt arbetssätt för att nå våra mål.

Skara 2019-02-01
Verkställande direktör