Tele & Säkerhetstjänst AB startades i Skara 1994.


Företaget har sedan starten kontinuerligt haft en stark och mycket positiv tillväxt, bla har detta resulterat i en filial placerad i Falköping sedan 1997.

Antalet anställda har också ökat och i dagsläget finns det 12 stycken på företaget med mångårig erfarenhet och gedigen utbildning för projektering, installation och underhåll av tekniska system. Som larm. Passersystem och kommunikationssystem mm.

I september 2001 införskaffades en egen fastighet där även en Dialectbutik öppnades, vilket betyder att vi även förutom fasttelefoni kan ta hand om alla mobila förfrågningar och lösningar som kan tänkas uppkomma.

Tele & Säkerhetstjänst är av SBSC. Svensk brand & Säkerhetscertifiering AB godkänd anläggarfirma.

Service


Företaget tar gärna hand om service och underhåll av befintliga övervakningssystem och larmsystem om så önskas.

Vi skräddarsyr dessa avtal efter kunden önskemål. Vi har även utrustning för fjärrstyrd felsökning och programmering.

Konsultation utförs också inom respektive verksamhetsområde vid förfrågan.

Leverantörer


När det gäller larm samarbetar vi med Bewator, Bosch Security Systems och Alarmcom.

De produkter vi använder oss av vid installation av Datanät mm. Levereras av Ackerman och AT&T.

Kvalité & Miljö


Företaget är certifierat enligt 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Tele & Säkerhetstjänst i Skara AB · Box 21 · 532 21 Skara · Telefon: 0511-125 00 · Fax: 0511-125 40 · ts@ts-skara.se
Gå till toppen